ယီႇမုၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢူးယီႇမုၼ်ႇ
ၽွင်းလူင် ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
2021 မေႇ 9 – ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ႁူဝ်ၼႃႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပုပ်ႉပသီႇရိ
တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 – 2021 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပုပ်ႉပသီႇရိ
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1967-08-09) ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9၊ 1967 (ဢႃႇယု 56)
ၸႄႈဝဵင်းမႁႃႇဢွင်ႇမျေႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ၶိူဝ်းၵူၼ်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ
ပေႃႈမႄႈ ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ပီသၢမ်၊ ဢႅမ်ႇပီႇပီႇဢႅတ်ႉသ်(1984 - 1988)
ၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝၵ်း၊ ၵူၼ်းပၢႆးမိူင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း METTI – MSG [1]
ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ


ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မွင်ႇတိၼ်ႇတိတ်ႉ (ၵိူတ်ႇ 1967 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9[2]) ၼႆႉ ပဵၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွင် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၶွင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။[3]

ၽွင်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈပႅတ်ႇသီႇတူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈမႃး 7 ပီယဝ်ႉ။[4] ဢူးယီႇမုၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2015 ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇလိူင်ႈတင်ႈ ပဵၼ် တႅၼ်းၽွၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ ၸႄႈဝဵင်းပုပ်ႉပသီႇရိယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]