သၽႃးၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
upright=yes
မဵဝ်းမၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း
Unicameral
သၢႆပိုၼ်း
တႄႇတင်ႈ 2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8
ႁူဝ်ၼႃႈ
ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး၊ NLD
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇထေး၊ NLD
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8
လၵ်းမိူင်း
ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း 76
တႅၼ်းၽွင်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ 57 ၵေႃႉ
တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ 19 ၵေႃႉ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (2015)

     ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ (48)*
     တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ (19)
     ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေႈပႃႇတီႇ (8)

     တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇ (1)
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း
2015 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8
တီႈဢုပ်ႇၵုမ်

ႁူင်းႁေႃ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈတိူင်း
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
mdyregionhluttaw.gov.mm
မၢႆတွင်း
  • ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း (တႆး) တီႈ NLD


လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်ႈ: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Mandalay Region Hluttaw), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Lumtenphaung Zetoeng Taaloe]) ၼႆႉ ပဵၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်း တႃႇ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မဵဝ်းမီးလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၼိုင်ႈဢၼ်သေ ႁူဝ်ၼမ် တႅၼ်းၽွင်း ၶဝ်ႈပႃး 76 ၵေႃႉ (တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ 57 ၵေႃႉလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ 19 ၵေႃႉ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ဢိၼ်ၼိူဝ်ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2015 သေ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼႆႉ လႆႈဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းတင်း ၼမ် ၵႃႈတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။[2][3]


ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ (2015 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်ႈၽွင်း +/–
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ (NLD) 48 Increase48
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ (USDP) 8 Decrease47
တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇ (DPM) 1 Steady
ငဝ်းငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) 0 Decrease1

ၽူႈယႂ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၼၢမ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈ)
ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇ
တႄႇ သုတ်း ဝၼ်း
1 ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ 2011ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 2016ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 1824 USDP
2 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး 2016ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇ 3017 NLD

ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈ)
ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇ
တႄႇ သုတ်း ဝၼ်း
1 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇထေး 2011ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 2016ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 1824 USDP
2 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇထေး 2016ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇ 3017 NLD

လွင်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း (သၽႃး)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လၵ်းမိူင်း 2008 သေ လႆႈဢဝ် ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸႅၵ်ႇပဵၼ် လွင်ႈသၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈၽွင်းငမ်း၊ လွင်ႈတတ်းသိၼ် ၼႆသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ သၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈၸႅၵ်ႇၽႄၼွပ်ႇဢၢပ်ႈပၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်၊ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸႄႈတိူင်းယဝ်ႉ။ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈ (31.1.2011) ၼၼ်ႉသေ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်း မႃး မိူဝ်ႈ (8.2.2016) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈလႄႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းမီး 5.00 ဢေႇၵ သေ မီးဝႆႉတီႈ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း 9၊ ၼႂ်းၵႄႈ 70-73၊ ပွၵ်ႉဢူးပူၵ်ႉတေႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇယဝ်ႉ။ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းတီႈ လုမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတိူင်း ဢၼ်မီးတီႈၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 24 လႄႈ 65 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႇ တိုၵ်ႉႁႃတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈ ဢႃႇယုလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈတိူင်း (56) ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ (1) ၸႄႈဝဵင်း လိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃး (2) ၵေႃႉ၊ မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (0.1) ၊ တႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (1) ၵေႃႉ၊ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ (19) ၵေႃႉ ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်တင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း တၢင်းသဵင် သၢမ်ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈပုၼ်ႈသေ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ဢဝ်တႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်း (76) ၵေႃႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ တႅၼ်းၽွင်း (57) ၼႆႉ ပႃႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ (49) ၵေႃႉ၊ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ (7) ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ(မျၢၼ်ႇမႃႇ) (1) ၵေႃႉ ၼႆသေ တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီး (76) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢႃႇယု လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢႃႇယု လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် (5) ပီ ၼင်ႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းဢႃႇယု လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း သုတ်းသဵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢႃႇယုလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ သုတ်းသဵင်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[4]

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Nixon, Hamish (September 2013). State and Region Governments in Myanmar, Myanmar Development Resource Institute, 92. 
  2. Myanmar Times - Election Winners
  3. Myanmar Times - State/Region Hluttaw Results: Graphics. Archived from the original on 2017-08-05။ Retrieved on 2018-10-01
  4. "လွှတ်တော်အကြောင်း"၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်။ Archived from the original on 2020-10-02။  Archive copy. Archived from the original on 2020-10-02။ Retrieved on 2021-08-09

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]