ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/တႃႇမၢႆတွင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း လွင်ႈတမ်းပိူင် တီႈၵွင်ႉၵၢႆ ငဝ်ႈငႃႇၽိုၼ်ဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၵွႆပၢႆ  

ၵူၼ်းမႄးထတ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ လွင်ႈၶူင်တႅမ်ႈ ႁႂ်ႈမီးၽဵင်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵင်း၊ တင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်၊ လွင်ႈမီးၶေႃႈထဵင်မေႃးၵၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၸၵႂႃႇ လုၵ်ႉတိႈ တူဝ်ထူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းလႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ် ၸွမ်းမိုဝ်ႉၸွမ်းဝၼ်းမၼ်းယူႇ။ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပၵ်းပိူင်ၸိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်သၽေႃးတြႃးပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် သၽေႃးတြႃး ပိူင်လိူင်းမၼ့်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႅင်ႈလႅင်း ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၼိူဝ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်သၽေႃးတြႃး သၢႆငၢႆၸိူဝ်းပဵၼ်ယူႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ။ ဢဝ်ၺၢၼ်ႇတၢင်းဝူၼ်ႉသေၵေႃႈ ဢဝ် လွင်ႈလႅတ်းသႅဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈသင် ၼႆသေတႃႉ မီးဝႆႉ လွင်ႈဢၼ် ထုၵ်ႇလီဝႄႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၵႆႉႁဵတ်းၽိတ်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ပဝ်ႉမၢႆလူင်ႁႃႈယိူင်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်သၽေႃးတြႃး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ ပဵၼ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွၼ်ႉမွၼ်း မၼ်းယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈတၢင်း လွၼ်ႉၵႅၼ်မၼ်း

တၢင်းႁၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်

လွင်ႈထိမ်းသိမ်း တၢင်းႁၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ် (Neutral point of view) ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ပဝ်ႉမၢႆလူင်ႁႃႈယိူင်ႈ ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ် ၽိင်ႈတိုၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈပွင်တဵမ်ထူၼ်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈဢၼ်သေ မၼ်းယွမ်းႁပ်ႉ တၢင်းႁၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈ ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် သေၵေႃႉၵေႃႉသေတူၺ်း ဢဝ်တၢင်းႁၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ယႃႇႁႂ်ႈပႃးလွင်ႈထတ်းသၢင်သင်သေၵေႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်း။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ႁႂ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းၽၢႆႇမၼ်း။ ဢဝ်တၢင်းႁၼ် ဢၼ်မီးငဝ်ႈငႃႇ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇသေၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ႁႂ်ႈမၼ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇၵူၺ်း။

တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈမူႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈၼႄလွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းသေ တေလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇလွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၵူၺ်း။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း "ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ..." ဢမ်ႇၼၼ် "ၽူႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ X ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈတႄႉ..." ၼႆသေ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ လၢႆးတႅမ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်း လွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႅၼ်းၶဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ "တၢင်းႁၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်" ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈၵႂႃႈ။ ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ပေႉပႃႉသေၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၸဵင်ႇမုင်ႈယဵမ်ႈၽၢႆႇလဵဝ်သေ တႅမ်ႈဝႆႉလႄႈ မၼ်းပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ဢွၵ်ႇႁၢင်ႈၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈမႅၼ်ႈတင်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ တၢင်းႁၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း ၼိူဝ် သၢႆငၢႆၼၢၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းႁိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႅပ်ႈပဵၼ် လွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၼင်ႇ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈလူတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢႆးဢမ်ႇပေႉပႃႉ ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇ မူႇလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈယိၼ်းႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လွၵ်းလၢႆးႁုင်ႈတူမ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလူပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ၼႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတီႈၼႆႈတႄႉ ပေႃးၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းႁၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်မႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီလူဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉဝႆႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။

ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ လူတူၺ်း ၵၼ်ႁဵၼ်း တၢင်းႁၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇၼႆႉၶႃႈလႄႈ

လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈတႅမ်ႈလႆႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၽိုၼ်ဢိင် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ ၽိုၼ်ဢိင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်း "မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ" ၼႆၵူၺ်းတႄႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။ လွင်ႈမီးၽိုၼ်ဢိင် ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈၸဵမ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေသိုပ်ႇႁႃတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ "ဝဵင်းပႃႇရီႇၼႆ့ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် မိူင်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ" ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၶေႃႈမုၼ်း၊ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၽိုၼ်ဢိင်ၵေႃႈ မီးဝႆႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်သိပ်းမၼ်းၼႆ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ႁူႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽိုၼ်ဢိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မၢႆတွင်း လႆႈသေ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇ မၢႆတွင်း ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တီႈဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ်ၼႆ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႄပၼ်တီႈ "ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ" ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပပ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်သေ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၸိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၽိုၼ်ဢိင်တႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်သႂ်ႇလႆႈတႂ်ႈတွၼ်ႈ "တႃႇသိုပ်ႇလူတူၺ်း" ၼၼ်ႉယူႇ။

ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉထႅင်ႈၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်း Wikipedia:Citing sources ၼႆႉလႄႈ

No original research

Wikipedia is not the place for original research — that is, facts, allegations, or ideas for which no reliable, published sources exist. This includes any analysis or synthesis of published material that serves to advance a position not advanced by the sources. Sources must support material directly and in context. For example, the statement "most computer scientists believe that P ≠ NP" must be supported by a reliable source which says that most computer scientists believe this, not by five citations of computer scientists saying that they themselves believe this without claiming to speak for the majority.

To prevent adding original research, avoid directly using primary sources if possible; instead, use secondary or tertiary sources that interpret and synthesize primary sources. Do not interpret, infer from, summarize, or synthesize primary sources yourself.

Routine calculations, translations from other languages, and faithful transcriptions of published audio and video are generally not considered original research.

For more information, see Wikipedia:No original research

ၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးတႅမ်ႈ

ၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးတႅမ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးတႅမ်ႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းသၢင်းလၢင်းလီ လႄႈ ၽွင်းတႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၼႄႉၼွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼင်ႇၵၼ်၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈလႄႈ ပိူင်တမ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈ လႄႈ ပိူင်တမ်း တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈမူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ တေလႆႈၶူပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼင်ႇၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈၼၼ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉ လွင်ႈၼႆႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်းလႆႈ တီႈ Help:Introduction to the Manual of Style နဲ့ Wikipedia:Styletips ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

လွၵ်းလၢႆးယူႇသဝ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းၼိူဝ် သိုင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁၵ်ႉႁွမ်ဢုၼ်ႇၸႂ် လႄႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵꧣ်ၶၢဝ်းယၢမ်း မီးလွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ လႆႈမီးလွင်ႈထဵင်မေႃး ဢၼ်မႆႈလိူတ်ႇယူႇသေတႃႉၵေႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ လွင်ႈယူႇသဝ်း ဢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေလႆႈမၢႆတွင်းဝႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ တေလႆႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၼိူဝ် ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယႃႇပေႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ မီးၸႂ်လွင်ႈပႅင်းၸင်သေ ႁဵတ်းယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇငႄႈငႄႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် တေၸၢင်ႈဝႄႈလႆႈ လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၽိတ်း လႄႈ လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈတၢင်းဢူၵ်းတၢင်းဢၢႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉတိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈတီႈ Wikipedia:Etiquette ၼႆႉၶႃႈလႄႈ

တၢင်ႇလွင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈမူႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်ႇသမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ် မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပွင်ႈလိၵ်ႈမူႇလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ် "လွင်ႈတၢင်း" သေ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်ႈပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း တေၸၢင်ႈလႆႈႁၼ်တီႈၼႂ်း ပပ်ႉသပ်း မိူင်ၼင်ႇ တီႈပိုတ်ႇပွင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝေႃးႁၢၼ်၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈၼႂ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽိၼ်လိၵ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈ Wikisource ဢၼ်ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တူၺ်းတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆတဵမ်ထူၼ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈၼႆ လူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:What Wikipedia is not ၼႆႉၶႃႈလႄႈ


သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်

ပေႃးဢဝ်ပၵ်းပိူင်ဢွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ယႃႇပေထုတ်ႇဢဝ် ၽိုၼ်ဢိင်ၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ လၵ်ႉထုတ်ႇဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈထုတ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ဢၼ်ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၶေႃႈၽၢင်ႉ သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၽၢင်ႉသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼႆ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းပိူင် တႂ်ႈသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတိူဝ်းႁူႉ လွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈၼႆ သိုပ်ႇလူလႆႈ တီႈ Wikipedia:Copyrights ၼႆႉလႄႈ။
သိုပ်ႇၵႂႃႇၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်