ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/လွင်ႈတမ်းပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း လွင်ႈတမ်းပိူင် တီႈၵွင်ႉၵၢႆ ငဝ်ႈငႃႇၽိုၼ်ဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၵွႆပၢႆ  

လွင်ႈတမ်းပိူင် ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢၼ်ဝႃးၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးတႃႇသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဝီႇၶီႇ ဢၼ်မဝ်ႁွင် wikitext (ဢမ်ႇၼၼ် wiki-markup) သေၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉ wikitext ၼႆႉ ၼႄဝႆႉတီႈ cheatsheet တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။

တူဝ်လိၵ်ႈၼႃလႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း

ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉၼမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢႆ ' ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ငဝ်းတူင်ႉၵၢၼ်ႁဵတၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈၼႃ
Wiki markup ၽိုၼ်ၸုင်ႁဵၼ်းလၢႆးဝႆး (တႃႇဢဝ် PDF)
လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈႁၼ်
''italic'' italic

'''bold'''

bold

'''''bold italic'''''

bold italic

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်တေသႂ်ႇၼႄၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွင်ႈလိၵ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ :

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (IPA: [to᷆n tí]), (မၢၼ်ႈ: တောင်ကြီးမြို့), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Taunggyi), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Tonti]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၸႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၶႃႈဢေႃႈ။...

ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႆႉလႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈပပ်ႉ၊ ငဝ်းတူင့်၊ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ၊ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ လႄႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၶဵမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉသေ ပေႃးတေတႅမ်ႈၼႄပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ ၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းၼႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ

ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေႁူမ်ႈၸုပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်းလၢႆဢၼ်သေၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ (ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ) ထႅင်ႈသေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ တီႈၼႂ်း တွၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသိုပ်ႇသႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈ တွၼ်ႈၽႄ (ၵိင်ႁူဝ်ၶေႃႈ) ၵႂႃႇလႆႈယူႇ :

ၼႆႉပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈယဝ်ႉ

ဢဝ် '=' ၼႆႉ သႂ်ႇပၼ်တီး တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉသေၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈသၢင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၼိုင်ႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢႆ '=' ၼႆႉၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ :

လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈႁၼ်

== Elizabeth II hats ==

Elizabeth II hats

=== Straw hats ===

Straw hats

ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ လူတူၺ်းတီႈ Help:Wiki markup ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

Subscript and superscript

တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ subscript format ၼႆႉ တီႈႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ၶူတ်ႉ <sub> သေ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်းၸမ်ႉ ၶိုၼ်းပေႃႉသႂ်ႇပၼ် </sub> လႄႈ။ ထႅၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ superscript တႄႉ ပဵၼ် <sup> လႄႈ </sup> ၼၼ်ႉ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇ :

ၶူတ်ႉမၼ်းတႄႉ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &amp;rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&amp;minus;</sup>

တေလႆႈႁၼ် : H2SO4 → 2 H+ + SO42−

သင်ၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်းတီႈ Help:Wiki markup ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။

ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း မႄးထတ်း

Enhanced toolbar: main selections
ႁၢင်ႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ် ပိူင်ဢၼ်လႆႈႁၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈမႄးထတ်း ပိူင်ဢၼ်လႆႈႁၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ
Enhanced editing toolbar
တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ '''Bold text''' Bold text
တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း ''Italic text'' Italic text
External link ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ [http://www.example.com link title] link title
Internal link ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈၼႂ်းဝီႇၶီႇ [[Wikipedia:ၵၼ်ႁဵၼ်း/Link title|Link title]] Link title
Embedded file သႂ်ႇႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းဝီႇၶီႇ [[File:Example.jpg|thumbnail]]
Example.jpg
Vector toolbar insert reference button.png Insert Footnotes <ref>Insert footnote text here</ref> [1]
Your signature with timestamp လၢႆးမိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈဢုပ်ႇၵုမ်
(ဢိၵ်ႇပႃးသၢႆမၢႆၶၢဝ်းယၢမ်း)
--~~~~ Username (talk) 14:18, 28 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2021 (UTC)
သင်ၶႂ်ႈတိူဝ်းသိုပ်ႇႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၸိုင် ၵႂႃႇလူလႆႈတီႈ Help:Edit toolbar ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။
သိုပ်ႇၵႂႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈၵွင်ႉၵၢႆႇ


  1. Insert footnote text here