လွႆလူင်၊ ဢိူင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ဢိူင်ႇလွႆလူင်
ဢိူင်ႇ
မိူင်း Flag of Myanmar.svg မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း Flag of Shan.png ၸႄႈမိူင်းတႆး
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူင်း
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း
 • ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)

ဢိူင်ႇလွႆလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ဢိူင်ႇၸလွင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း
 2. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢင်း
 3. ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸုင်
 4. ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 5. ဝၢၼ်ႈမႃႉတိၼ်လူင်း
 6. ဝၢၼ်ႈဢုၼ်ႇႁွၼ်
 7. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၽီ
 8. ဝၢၼ်ႈပၢင်သလွပ်ႈ
 9. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးၽၵ်းႁႃႈ
 10. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁ
 11. ဝၢၼ်ႈၸေႈၽႅတ်ႈ
 12. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသဵဝ်ႈ
 13. ဝၢၼ်ႈၸႃႇၸီႇ
 14. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႃႉလုၵ်း
 15. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ
 16. ဝၢၼ်ႈသၼ်မႆႉတိုင်း
 17. ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းပီႈ
 18. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း
 19. ဝၢၼ်ႈၵုင်းလၢင်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 20. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ
 21. ဝၢၼ်ႈတိၼ်တူၵ်း
 22. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယိၼ်း
 23. ဝၢၼ်ႈၵွင်းလဢွၼ်ႇ
 24. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵွမ်း
 25. ဝၢၼ်ႈလွႆပူႇတုတ်ႈ
 26. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိၵုၵ်း
 27. ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇသႅင်
 28. ဝၢၼ်ႈဢိလူင်
 29. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႆႉႁူၵ်း
 30. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူတ်ႇ
 31. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူဝ်လၼ်ႇ
 32. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင်း
 33. ဝၢၼ်ႈၼႃး
 34. ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇႁဵဝ်းငိုၼ်း
 35. ဝၢၼ်ႈလွႆပုတ်း
 36. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသပေႇ
 37. ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်
 38. ဝၢၼ်ႈသွၵ်ႇငွၼ်ႉ
 39. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵွင်း
 40. ဝၢၼ်ႈတွင်သိလိၵ်ႉ
 41. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိပုတ်း
 42. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅင်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 43. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼဵင်ႈ
 44. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးဢွၼ်ႇ
 45. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇမိုၼ်ႈ
 46. ဝၢၼ်ႈၵွင်းလလူင်
 47. ဝၢၼ်ႈမေႃႇၸေႃး
 48. ဝၢၼ်ႈပူင်းလဝ်း
 49. ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်
 50. ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ
 51. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းမေႃႇၶၢင်
 52. ဝၢၼ်ႈလွႆၶူး
 53. ဝၢၼ်ႈၵွင်းတွင်
 54. ဝၢၼ်ႈသၼ်တွင်
 55. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ်
 56. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း
 57. ဝၢၼ်ႈမူၵ်း
 58. ဝၢၼ်ႈၼွင်တွင်
 59. ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်
 60. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵုမ်ႇ
 61. ဝၢၼ်ႈၵွင်းမႆႉၵုတ်ႇ
 62. ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပူး
 63. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတဝိ
 64. ဝၢၼ်ႈပၢင်သုတ်း(ပၢင်သူၼ်)
 65. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸၢင်ႉ
 66. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတႄႇ (တႅၵ်ႉ)

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]