Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢဝ် "WP:UP" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ the File Upload Wizard ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ WP:FUW ၼၼ်ႉလႄႈ။
ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶေႃႈၵူႈမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်သေ ယႃႇပေ ဢဝ်ၵႂႃႇလေႃးၵၼ်တင်း ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တူၺ်းပႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်
ၵူႈမိုဝ်းတသၢႆး ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵၢၼ် ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉလႄႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် တီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ တွၼ်ႈဢုပ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈဢိင်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸုတုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်၊ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၽႄၸႂ်ႉ ၵႃႈတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉၸူးၵၼ်၊ လွင်ႈၵူတ်ႇၸၢမ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပိူင်လိူင်း (Sandboxes) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇမႃးၼႆ ပဵၼ်ပႃး တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃး ငမ်ႇမႅၼ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁပ်ႉလႆႈသေၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၶဝ် ၸၢင်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပလွၵ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉယမ်ၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်သေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်းၽဵၼ်ႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ဢၼ် ပႆႇလူဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ {{subst:uw-userpage}} ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ။


လိၵ်ႈမၢႆတွင်း

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိူဝ်းပဵၼ်ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]