ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
[[File:Edit_this_page_large_shn.png|right|thumb|250px|alt=Image of Wikipedia showing the edit link above the page title. Screen readers may show this under the "views" heading.|တွၼ်ႈတႃႇမႄး ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် "မူၼ်ႉမႄး" ၼၼ်ႉလႄႈ]]
[[File:Wikipedia video tutorial-1-Editing-en.ogv|right|thumb|250px|alt=Video inviting you to edit pages on Wikipedia.|ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
'''ယႃႇပေၵူဝ်ႁႄ တႃႇမႄးထတ်း''' – ၼႃႈလိၵ်ႈၸမ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ''ၽူႈလႂ်ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ'' မႄးထတ်းလႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ႁႅင်း '''[[Wikipediaဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Be boldႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ|ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်]]'''!။ တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃး တူဝ်ႇယၢင်မၼ်း- လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ တီႈဝႆႉပွင်ႈလိၵ်ႈ၊ မႄးတမ်းတူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ႁႂ်းလူငၢႆႈ၊ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉၽၢႆႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် [[Help:Introduction to referencing/1|ၽိုၼ်ဢိင်]] သေၵေႃႈ ၼႄပၼ် ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ [[WP:V|မၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလႆႈယူႇ]]ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဢမ်ၼၼ် ၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တီႈ [[Help:Help:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်|ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃမႄးထတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႅပ်းမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်လႄႈ ပေႃးတေမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။ '''[[Wikipedia:Contributing to Wikipedia|လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]'''ၼၼ်ႉ တေသၢင်းလၢင်းၼႄပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ လွင်ႈထတ်းသၢင် လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၶႃႈ။
 
မၢႆထိုင်ဝႆႉလႄႈ – ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈမႄးထတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ၊ လွင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ [[WP:EDIT|ၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမီးႁုတ်းမီးႁွႆးယူႇ]]။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း