ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ): လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
|spouse = [[ၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ (မႄးၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ)|တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ]]
}}
'''ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ''' (ၵိူတ်ႇ ပီ 1951 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း) ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝဵင် [[ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]] ၵေႃႉထူၼ်ႈသိပ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႈမႃႇ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း လႄႈ ၽူႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၵဝ်ႇယွၼ်ႉပၢႆးမိူင်း သေ မိူဝ်ႈ [[ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ ၂၀၁၅|ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ၂၀၁၅]] ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပႄႉ တီႈ [[တႃႇမူၺ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ]]သေ ပဵၼ်မႃး တႅၼ်းၽွၼ်း တီႈ [[လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း|လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၸမ်ႉ လႆႈပဵၼ် [[ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း|ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း]] သေ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး တႄႇဢဝ် ပီ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ ဝၼ်းတေႃႇ ပီ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ ဝၼ်းယဝ်ႉ။<ref>{{Cite news|url=http://www.mmtimes.com/2012/news/election2012/election_announc_17.html|title=Names of Pyithu Hluttaw representatives announced|date=2 April 2012|work=[[ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်|Union Election Commission]]|publisher=Government of Myanmar|accessdate=5 October 2012}}</ref>
 
== ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း