ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

Big textၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Presidential Electoral College) ၼႆႉ ဢဝ်တင်းတႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသေ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢဝ်တင်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢမ်ၸုမ်းသေၵေႃႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။[1]

  1. ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃးတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ (လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
  2. ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃးတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႄႈသင်၊ ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈသင် ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ (လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း)
  3. ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် တွၼ်ႈတႃႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသွင်ဢၼ် ၼင်ႇၼႄမႃးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ

လွင်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇ လႄႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ပီ 2011[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႂ်းၵႃႈ ၸုမ်းသၢမ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇ ၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈ ပၼ်သဵင်တႃႇၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ၼမ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈ သဵင်ၼမ်ထီႉသွင်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၁) လႄႈသင်၊ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈ သဵင်ၼမ်ထီႉသၢမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၂) ၼႆယဝ်ႉ။

ပီ 2011[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ယဝ်ႉ ထိုင် ပီ 2011 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ လဝ်ႈတၢင်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇလႄႈသင်၊ ၸုမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸမ်ႉ လႆႈ လဝ်ႈတၢင်ႇ မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႄႈသင်၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၸမ်ႉ လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇ ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး လႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈတၢင်ႇ ၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ လႆႈပၼ်သဵင်လႄႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇၵႃႈတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ လႆႈသဵင်ၼမ်သေပိူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈႁူၵ်းသေ၊ ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူးၸမ်ႉ လႆႈသဵင်ၼမ်ထီႉသွင်လႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၁) လႄႈသင်၊ မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၸမ်ႉ လႆႈသဵင်ၼမ်ထီႉသၢမ်လႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၂) မႃးယဝ်ႉ။ ထိုင် ပီ 2012 လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၁) ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူးၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီၼႆလႄႈ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၁) မႃးသေ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ဢူးၺၢၼ်ႇထုၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ (ၼမ်ႉ) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၂)ယူႇယဝ်ႉ။

ပီ 2016[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 11)[2]
ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ သဵင်
တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး
ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ NLD ၂၇၄
ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း USDP ၂၉
သဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၁၄
ႁူမ်ႈ (သၽႃးတႂ်ႈ) ၃၁၇
လွင်ႈလိၵ်ႈတင်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 11)[2]
ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ သဵင်
တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး
ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ NLD ၁၄၈
ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ USDP ၁၃
သဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ
ႁူမ်ႈ (သၽႃးၼိူဝ်) ၁၆၇
လွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ [တပ်ႉမတေႃႇ] (2016 လိူၼ်မတ်ႉၶျ်)[2]
ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ သဵင်
တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ USDP ၁၆၆
သဵင်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ
ႁူမ်ႈ (တႅၼ်းၽွင်း တပ်ႉမတေႃႇ) ၁၆၆
လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းလင် (2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 15 )[3]
ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ သဵင်
တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး
ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ NLD ၃၆၀
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ USDP ၂၁၃
ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ NLD ၇၉
သဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ
ႁူမ်ႈ (တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး တင်းသဵင်ႈ) ၆၅၂

တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈ ပီ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၼၼ်ႉ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႆႈသဵင် ၃၆၀ သေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထူၼ်ႈၵဝ်ႈ သေ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇၸမ်ႉ လႆႈၶႅပ်းသဵင် ၂၁၃ သေ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၁) လႄႈသင်၊ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ ၸမ်ႉ လႆႈသဵင် ၇၉ သေ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (၂) မႃးယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]