တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း
ဢိင်းၵလဵတ်ႈ:  Heho Airport
Airport, Heho, Myanmar.jpg
 • IATA: HEH
 • ICAO: VYHH
  HEH ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ
  HEH
  HEH
  ဢွင်ႈတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိႈင်ႈ
ဢေႇရိယႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 3,858 ထတ်း / 1,176 မီႇတႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 20°44′49″N 096°47′31″E / 20.74694°N 96.79194°E / 20.74694; 96.79194
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
18/36 8,500 2,591 တၢင်းယၢင်
ငဝ်ႈငႃႇ: [1][2]

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ [[ဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း][၊ ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးမိူင်းတႆးမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း မၼ်းပၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ထုင်ႉ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၵႆႉမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇဢဝ် ၸႂ်ႉပဵၼ် တီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼႂ်း သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်သေ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈပဵၼ်ပႃး တီႈပၵ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ၶွင် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢဝ် မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶိူင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵွႆ လႄႈ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ တၢင်းသုင်ၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ 2858 ထတ်း (1176 မီႇတႃႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႅၼ်ႈၼႆႉ သိူဝ်ႇယၢင်ဝႆႉသေ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်းမီး 8500 ထတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းမီး 5500 ထတ်းၵူၺ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်ၵျႅတ်ႉပေႃႉတေလူင်းလႆႈၼႆသေ လႆႈၶႂၢၵ်ႈတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႅၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႄႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းၽႅဝ်ႁွတ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်တီႈမိၼ်ၸူးRoute
ဢႄးပၵၢၼ်ႇ တႃႈလိူဝ်ႇတၢၼ်ႇတွႆးတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
ဢႄးၵေႇပီႇၸႅတ်ႉ တႃႈလိူဝ်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢေးသျႃးဝိင်း တႃႈလိူဝ်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မၢၼ်းယတၼႃႇပူင်ႇ တႃႈလိူဝ်ႇတႃႈၵုင်ႈၺွင်ႇဢူးတၢၼ်ႇတွႆးၵဵင်းတုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸႄႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်း
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵဵင်းတုင်လႃႈသဵဝ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၺွင်ႇဢူးတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် တႃႈၵုင်ႈ တႃႈလိူဝ်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢႅပ်ႉၾ်ဢႅမ်ႇဢၢႆႇ တႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်း

လွင်ႈပဵၼ် ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • ပီ 2012 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢႄးပၵၢၼ်ႇ မၢႆၶၢဝ်းတၢင်း 11 ၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်း တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ် လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (1)ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးမႃး ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼိူဝ်လိၼ် လႆႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။[3]
 • ပီ 1987 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 21 ဝၼ်း ႁိူဝ်းမိၼ် မဵဝ်း Fokker F-27 Friendship 200 ၶွင် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉယၢၼ်းဢွၵ်ႇ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇ လွႆသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႃးၼိူဝ် ႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇ တင်း 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။[4]
 • ပီ 1987 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ႁိူဝ်းမိၼ် မဵဝ်း Fokker F-27 Friendship 500 ၶွင် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မၢၼ်ႈ ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇဝႃး လွႆလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး တၢင်းသုင် 1500 ထတ်းသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႃးၼိူဝ် ႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇ တင်း 49 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ ပိုၼ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းလႆႈတၢႆၼမ်သေပိူၼ်ႈ ထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႃႇ 36 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 14 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး 4 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။[5] [6]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]