သထူင်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 17°00′N 97°30′E / 17.000°N 97.500°E / 17.000; 97.500ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 17°00′N 97°30′E / 17.000°N 97.500°E / 17.000; 97.500
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  မွၼ်း
ၸႄႈဝဵင်း 4
ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းသထူင်ႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6:30)

ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ (မၢၼ်ႈ: သထုံခရိုင် ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Thaton District) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ဢၼ်မီး ပွတ်းတႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇဢၼ်ယၢဝ်းၼႃႈၵႂၢင်ႈ တႄႇဢဝ် ၽင်ႇၽၢႆႇသၢႆ ၼမ်ႉၶၢင်တွင်း တေႃႇ ၽင်ႇၽၢႆႇၶႂႃ ၼမ်ႉၶူင်းယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၸၢၼ်း မီးဝႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႃပွၼ်၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မီး ၸႄႈဝဵင်းလႅင်းပွႆႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း မီး ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇလမႅင်ႇ၊ ၽၢႆႇတူၵ်း မီး ၸႄႈတွၼ်ႈပႃႇၵိူဝ် လႄႈ ၵူတ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇမူၵ်ႉတမ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢဝ်တင်း ၼမ်ႉတူင်ႇသမိ လႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းပွတ်းတႂ်းလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ဢဝ်တင်း ၵူတ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇမူၵ်ႉတမလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်းၼမ်ႉၶၢင်တွင်းပွတ်းတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်သၽႃႇဝ ၶႅၼ်ႈဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇၼႆႉ သၼ်လွႆလိူင်ႇၼမ်သေ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵူတ်ႉမူၵ်ႉတမၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ သၼ်လွႆတႆးသုင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ် သၼ်လွႆဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတီႈ သၼ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုၼ်းလူင်မႃးၸူးထိုင် ဝဵင်းမူၵ်ႉတမ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ပၢၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ် ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ဝဵင်းသထူင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်သၼ်လွႆဝႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉလင်သေ တႄႇဝႆႉလႄႈ သၼ်လွႆဢၼ်မီးႁိမ်းဝဵင်းသထူင်ႇၼၼ်ႉ ၸူးႁွင်ႉဝႃႈ သၼ်လွႆသထူင်ႇ၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ သၼ်လွႆမူၵ်ႉတမၼႆလႄႈသင် သၼ်လွႆၵလႃးမၼႆၵေႃႈႁွင်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် သၼ်လွႆငႃးလွႆ ဢၼ်ပဵၼ် ဢၼ်သိုပ်ႇ သၼ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ငႃးလွႆသွင်ဢၼ်ၸူး ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ လႄႈ ပီးလိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ငႃးလွႆၽၢႆႇတူၵ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ သၼ်လွႆၵေႇလႃႇသ ၼႆယဝ်ႉ။[1]

ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽေးသၽႃႇဝ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼမ်ႉယႂ်ႇ ပီ 2016[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ 2016 ၽွင်းၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသေ လိၼ်ၼႃး 4000 ဢေႇၵပၢႆၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ထူမ်ႈလၢႆဝၼ်းၵမ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းသင်မႃး။ [2]

ၼမ်ႉယႂ်ႇ 2017[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈပီ 2017 တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇသေ တီႈ ဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼႆႉ ၽူၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉတူၵ်းၸွမ်းလွႆလႄႈ ပွၵ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈမႃး၊ လိၼ်လႆႈၵူၼ်ႇမႃးသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်း 7 လင်လႆႈၵူၼ်ႇပင်း၊ ႁိူၼ်း 8 လင် လႆႈလူႉလႅဝ်သေ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၵႆ တႃႈၵုင်ႈ-မေႃႇလမႅင်ႇၵေႃႈ ၼမ်ႉလႆႈလူၼ်ႉသေ လွင်ႈလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး သမ်ႉပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼႆႉ ၵူႈပီၵူႈပီ ၵႆႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉယႂ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈသေတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ပေႃးလႆႈ ၶၢႆႉပၢႆႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1997 ၊ 2014 လႄႈ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (12)
  2. ယဉ်ချိုင်း (၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၇). သထုံခရိုင်တွင် လယ်မြေဧက ၁၅၀ဝဝ ကျော် ရေနစ်မြုပ်. မွန်သတင်းအေဂျင်စီ. Retrieved on ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇
  3. ယဉ်ချိုင်း (၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇). ကျိုက်ထိုတွင် ရေအားလုံးပြန်ကျ ရေဘေးရှောင်သူများ အိမ်ပြန်ကြပြီ. မွန်သတင်းအေဂျင်စီ. Retrieved on ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇