ၵိူၼ်ႇတူလူင်၊ ဢိူင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ
ဢိူင်ႇ
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  တႆး
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူင်း
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း
 • ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)


ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် (မၢၼ်ႈ: ကဒူးကြီး), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Koentulong Village Track) ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ဝၢၼ်ႈၸိုဝ်ႉၸ
 2. ဝၢၼ်ႈၾႆးမႆႈ
 3. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢွၼ်ႇ
 4. ဝၢၼ်ႈၼွင်လေႉယီး
 5. ဝၢၼ်ႈၵိဝ်းတဝိ
 6. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတႃႈလီႈ
 7. ဝၢၼ်ႈပၢင်ယွၼ်း
 8. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၽႃ
 9. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသပေႇ
 10. ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ (ဢွၵ်ႇ)
 11. ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ (ၵျွင်းၼႃး)
 12. ဝၢၼ်ႈမႆႉတိုၼ်းလွၼ်း
 13. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ
 14. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶွႆႈ
 15. ဝၢၼ်ႈသထေး
 16. ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ (တူၵ်း)
 17. ဝၢၼ်ႈတေႃးၶူဝ်ႇမူဝ်ႇ
 18. ဝၢၼ်ႈလွႆ
 19. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈတိုင်းယၢင်း
 20. ဝၢၼ်ႈတေႃးတၽုၺ်း
 21. ဝၢၼ်ႈပၢင်မွၼ်း
 22. ဝၢၼ်ႈလေႃးၵႃႇယႄႉ
 23. ဝၢၼ်ႈမႆႉႁႆး
 24. ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသၢႆး
 25. ဝၢၼ်ႈၼႃးပူႉ (ယၢင်းလႅင်)
 26. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူင်ႈ
 27. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၽႄႇ
 28. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းသွမ်ႇ
 29. ဝၢၼ်ႈတေႃးတမ
 30. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈတွင်ၽႃ
 31. ဝၢၼ်ႈလေႃးသေႃႇလႄး
 32. ဝၢၼ်ႈတႃႈသႄးလႄး
 33. ဝၢၼ်ႈသွင်ၵႄး
 34. ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး
 35. ဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅၵ်ႇ
 36. ဝၢၼ်ႈလွႆလူင်
 37. ဝၢၼ်ႈလိုင်းသႃႇယႃႇ
 38. ဝၢၼ်ႈၽႃလွမ်ႉ
 39. ဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်ႉ
 40. ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိူဝ်
 41. ဝၢၼ်ႈပူင်ႇၸူၵ်း
 42. ဝၢၼ်ႈၵႄးၶုၼ်ႇ
 43. ဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း
 44. ဝၢၼ်ႈၵုင်းလူမ်း
 45. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅင်း
 46. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းသွမ်ႇ (ဝၢၼ်ႈပူင်း)
 47. ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်း
 48. ဝၢၼ်ႈၼႃးပႃႇပူႉ
 49. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလႆႈ
 50. ဝၢၼ်ႈပၢင်ငွၵ်း
 51. ဝၢၼ်ႈၵွင်းပၢၼ်းတၢင်ႇ
 52. ဝၢၼ်ႈတူပ်ႉသွၵ်ႇ
 53. ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼိူဝ်လွႆ
 54. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (ဢွၵ်ႇ)
 55. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ)
 56. ဝၢၼ်ႈတၶူဝ်းၽုၼ်း
 57. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး
 58. ဝၢၼ်ႈပၢင်လၢင်း
 59. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႇ
 60. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈတိုင်းယၢင်း (ယၢင်းလႅင်)
 61. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်
 62. ဝၢၼ်ႈမႆႉသၵ်းၸေး
 63. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (ဝၢၼ်ႈလူင်)

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]