Jump to content

သဵၼ်ႈမၢႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ႁင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (1948-2011)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁၢင်ႈမၢႆသီ
(တႃႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း)

Union of Burma (1948-1974)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တၢင်းႁိုင်
1 ဢူးၼု
(1907-1995)
1948 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 1956 ၵျုၼ်ႇ 12[1] 8 ပီ၊ 160 ဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႅတ်ႉသိတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
2 ဢူးပႃႉသူၺ်ႇ
(1915-1987)
1956 ၵျုၼ်ႇ 12 1957 မၢတ်ႉၶျ် 1 262 ဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႅတ်ႉသိတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
(1) ဢူးၼု
(1907-1995)
1957 မၢတ်ႉၶျ် 1 1958 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 29[2] 1 ပီ၊ 242 ဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႅတ်ႉသိတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
3 ဢူးၼေႇဝိၼ်း
(1911-2002)
1958 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 29 1960 ဢေႇပရႄႇ 4[3] 1 ပီ၊ 158 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
(1) ဢူးၼု
(1907-1995)
1960 ဢေႇပရႄႇ 4 1962 မၢတ်ႉၶျ် 2[4] 1 ပီ၊ 332 ဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႅတ်ႉသိတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
(3) ဢူးၼေႇဝိၼ်း
(1911-2002)
1962 မၢတ်ႉၶျ် 2 1974 မၢတ်ႉၶျ် 4 12 ပီ၊ 2 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ /
မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉလၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (1974-1988)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တၢင်းႁိုင်
4 ဢူးၸဵင်ႇဝိၼ်းး
(1919-1993)
1974 မၢတ်ႉၶျ် 29 1077 မၢတ်ႉၶျ် 29[5] 3 ပီ၊ 25 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ /
မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉလၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ
5 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၶ
(1920-1995)
1977 မၢတ်ႉၶျ် 29 1988 ၵျူႇလၢႆႇ 26[6] 11 ပီ၊ 119 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ /
မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉလၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ
6 တူႇရထုၼ်းတိၼ်ႇ
(1920-2020)
1988 ၵျူႇလၢႆႇ 26 1988 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 18[7] 54 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ /
မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉလၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (1988-2011)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တၢင်းႁိုင်
7 ဢူးၸေႃးမွင်ႇ
(1928-1977)
1988 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 21 1992 ဢေႇပရႄႇ 23[8] 3 ပီ၊ 215 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
8 ဢူးတၢၼ်းသူၺ်ႇ
(1933-)
1992 ဢေႇပရႄႇ 23 2003 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 11 ပီ၊ 124 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
9 ဢူးၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ
(1939-)
2003 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 2004 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 18[9] 1 ပီ၊ 54 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
10 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း
(1947-2007)
2004 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 19 2007 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 12[10] 2 ပီ၊ 358 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
(1945-)
2007 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 12 2011 မၢတ်ႉၶျ် 30 3 ပီ၊ 169 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
(တေႃႇထိုင် 2010)
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
(တႄႇ 2010)
11

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တၢင်းႁိုင်
၁၁ မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း
(1952-)
2021 ဢေႇပရႄႇ 16 ယၢမ်းလဵဝ် 3 ပီ၊ 63 ဝၼ်း ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

အခြားကြည့်ရန်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ဝၢႆး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 1956 ယဝ်ႉတူဝ်ႈ
  2. ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇဢၢပ်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်း
  3. ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 1960ယဝ်ႉသေ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ဢၢပ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း
  4. 1962 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိမ်းဢဝ် ဢႃႇၼႃႇသေ လႆႈထုၵ်ႇပူတ်းလူင်းပႅတ်ႈ
  5. ယွၼ်ႉ ပၼ်ႁႃ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈတႃႈၶုၼ်
  6. ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်း လွင်ႈလုၵ်ႇႁိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ 8888
  7. ၽွင်းပဵၼ် လွင်ႈလုၵ်ႇႁိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ 8888 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ထုၵ်ႇပူတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈ
  8. ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈတီႈ တႃႈၶုၼ်
  9. လႆႈထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ တီႈ တႃႈၶုၼ်သေ ၶင်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်း
  10. လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]