ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
State seal of Myanmar.svg
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ

 တႄႇမိူဝ်ႈ - 2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1
ပိူင် H.E.
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
တၢင်းႁိုင် 30 လိူၼ်
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 2011
ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ
ၽူႈၵႅမ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.pyidaungsu.hluttaw.mm

ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်လိူၵ်ႈ ၽူႈၼၢမ်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဢႃႇယုၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႇသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းႁိုင် ၃၀ လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၶဝ်ၼႆ့ လႆႈႁၢပ်ႇပႃးၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်တႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ၽွၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း ၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။[1]

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)
ဢႃႇယုၶၢဝ်းႁိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း Chamber
တႄႇ သုတ်း ဝၼ်း
1 Khin Aung Myint Seenate of Poland 2015.JPG ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ
(1945-)
2011 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 2013 ၵျူႇလၢႆႇ 1 ႘႘႒ USDP ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
2 Shwe Mann.jpg ဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း
(1947-)
2013 ၵျူႇလၢႆႇ 1 2016 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ႙႗႓ USDP လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
3 Male portrait placeholder cropped.jpg မၢၼ်းဝိၼ်းတၢၼ်းၶႅင်ႇ
(1952-)
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1 ႙႐႕ NLD ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
2 Male portrait placeholder cropped.jpg ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
(1950-)
2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ ႙႓႘ တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Information (2008). Retrieved on 9 July 2015