Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈ ယွၼ်ႉသင်

လွင်ႈမႄးထတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈ
ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ
မၼ်းတိူဝ်းငႃႈသေ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၸႂ်ႉ

လွင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
လွင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ ထႅဝ် လႄႈ ၶေႃႇလမ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃး
လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၼမ် ဢၼ်တႃႇၼႄ ၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇ လွင်ႈႁဵတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်းတၢင်းဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တူၺ်း သတၢႆႇၵႅမ်မိုဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ၊ လွင်ႈမႄးထတ်း လႄႈ လွင်ႈတမ်းပိူင် လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၶွင် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၵၢၼ် ၸၼ်ႉသုင်မၢင်ၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယွၼ်ႉသီလွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ သေ မႄးထတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။