Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၼမ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈၼမ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ
မဵဝ်းၼႃႈလိၵ်ႈ

လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃၼႃႈလိၵ်ႈ
လွၵ်းလၢႆးတႃႇၶူၼ်ႉႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁႃ

ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ
တူၺ်းလွင်ႈမႄးထတ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး

ပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ တူဝ်ယေႃႈ
လွင်ႈပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း
ၼႃႈလိၵ်ႈၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈမႄးထတ်း

ႁူဝ်ႁုဝ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးFootprints graphic


တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 13,615 ဢၼ်ယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃး မီးဝႆႉယူႇ 18,419 ဢၼ်ယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းသေ မၼ်တေၼႄ ပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶူၼ်ႉႁႃ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႃတူၺ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။