လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပိုတ်ႇတူဝ်ထတ်း
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ် မႄးထတ်း

ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း
ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉ

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶဵင်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၸူးၵၼ်

သၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
လွင်ႈသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႈ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶေႃႈၽၢင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈမႄးထတ်း တီႈၼိူဝ် ၶိူင်းမူဝ်ႇပၢႆး - ဝီႇၶီႇပီးတီးယႅၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ တိူဝ်းလႆႈၸႂ်မႄးထတ်းတီႈၼႂ်း ၶွမ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တေႃႇၼႃႈမႄးထတ်းမၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈတိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈတီႈၼႂ်း မူဝ်ႇပၢႆးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ တူၺ်းပၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ

Screenshot of the VisualEditor toolbar

VisualEditor (တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်) ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တူဝ်မႄးထတ်း သတၢႆႇ What You See Is What You Get တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႈ။ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ပႅၵ်ႇ တူဝ်ထတ်းငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈတေႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်မႄးထတ်းပိူင်လူင် ဢၼ်ဢဝ်တင်း ၾၢႆႇလိၵ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းလႆႈ လိၵ်ႈဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ (လိၵ်ႈဝီႇၶီႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈသေ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းငဝ်ႈငႃႇတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတိူဝ်းထိုင်တီႈ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယဝ်ႉ။

ယႃႇပေၵူဝ် တႃႇၼဵၵ်း ၼဵၼ်မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်ယဝ်ႈ။ ၶေႃႈၸိသင်ႇဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈမၼ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈ ထႅပ်ႉလွင်ႈမႄးထတ်း ၶွင် ၵၢၼ်တင်ႈ: တီႈၼႂ်း တွၼ်ႈ "လၢႆးမႄးထတ်း" ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် "ၼႄပၼ် ထႅပ်ႉမႄးထတ်း တင်းသွင်ဢၼ်"။ ဝၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၼႄႉၼွၼ်းပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဝႆႉတီႈ လွၵ်း "ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ပီႇတႃႇယူႇၼႆ ဢိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ၵႅပ်ႉ" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သိမ်းပၼ် ၵၢၼ်တင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၽွင်းသၢင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းဝႆႉယူႇလႄႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ တီႈယူပ်ႈယွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မၼ်းတေလူတ်ႇထိူင်းလိူဝ်သေ လွင်ႈမႄးထတ်း ၶူတ်ႉငဝ်ႈငႃႇသေ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေ တေဢမ်ႇပႆၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ်ၺႃး ပၼ်ႁႃသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဝၢင်းၶွမ်းမႅၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉတႃႉ။

ပိုတ်ႇ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈပိုတ်ႉၸႂ်ႉၵၢၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်ယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "မႄးထတ်း" ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၼိူဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ ၼႃႈလိၵ်သေၼႃႈၼႃႈယဝ်ႉ။ (ပေႃးပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈယၢဝ်းၼႆ တႃႇတေလူတ်ႇမၼ်း တေၸၢင်ႈႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈ "မႄးထတ်း" တွၼ်ႈၵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇလႆႈ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်ယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈၼႂ်းၵႄႈ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် လႄႈ တူဝ်ထတ်းငဝ်ႈငႃႇ လႆႈယူႇ။