Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်
လူၺ်ႈဢေႃႈတူဝ်ႇ ႁိုဝ် လူၺ်ႈတူၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မႄးထတ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈ လီသေလီ

ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်
မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးႁၢင်ႈလူၼ်ႉ "ပွႆးၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႅၼ်း ၸိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ် Randall Munroe ၸၼ်ဝႆႉ


လၵ်းၵၢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တင်းသဵင်ႈတႄႉ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈမီး လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ မီးလွင်ႈတွင်ႈထၢမ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ၽူႈၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု (လွင်ႈလီ၊လွင်ႈၸႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်) ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဝႃႈ တေလႆႈပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈမၼ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈဢၼ်သိမ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေသႂ်ႇ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇပၼ်ပႃး ဢၢင်ႈဢိင် ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၺႃးဢဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ လွင်ႈဢဝ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ "လူဝ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်" သေမၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁႃ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်တႄႉ ပေႃးပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်တႄႉ ၶဝ် မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ တေသပ်းလႅင်းပၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢၼ်လႂ် ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။