Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/4

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်
လူၺ်ႈဢေႃႈတူဝ်ႇ ႁိုဝ် လူၺ်ႈတူၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မႄးထတ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈ လီသေလီ

ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်
မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၽိုၼ်ဢိင်မိူၼ်ၵၼ် တီႈလၢႆႈဢွင်ႈလၢႆတီႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးမႃး။

တႃႇႁဵတ်းၼၼ်တႄႉ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် သေ လိူၵ်ႈပၼ် ထႅပ်ႉ "Re-use" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႃႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေ ၼႄမႃးပၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ဢိင် တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇၶူၼ်ႉႁႃ ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ထေႃႁႃ တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ ပႅၵ်ႈ "Search within current citations" ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ မၼ်းတေဢဝ်ၸိမ်သႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယူႇ။

ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈထုတ်ႇ လႄႈ ဝၢင်း ဢၢင်ႈဢိင် သႂ်ႇတီႈတၢင်းၼႂ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမႄးထတ်းယူႇၼၼ်ႉ။