Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်
လူၺ်ႈဢေႃႈတူဝ်ႇ ႁိုဝ် လူၺ်ႈတူၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မႄးထတ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈ လီသေလီ

ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်
မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးတူဝ်ယေႃႈ:

တႃႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼဵၵ်းပၼတီႈ "မႄးထတ်း" ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၼိူဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်လႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် သေ မၼ်းတေပိုတ်ႇမႃးပၼ် တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ ၶွင် ဢၢင်ႈဢိင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ဢၢင်ႈဢိင်မႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ လွၵ်းလၢႆးသွင်ဢၼ်၊ ဢေႃႇတူဝ်ႇ တင်းပၵ်း (ၸိမ်းသႂ်ႇပၼ် URL ဝႅပ်ႉသၢႆႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း ဢၼ်လႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ (ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထႅမ်သႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ)။

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ဢေႃႇတူဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းငၢႆႈသေပိူၼ်ႈ။ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇ URL ဝႅပ်ႉသၢႆႉယဝ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ် "Generate" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၸိုင် မၼ်းတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ပိူင်ဢေႃႇတူဝ်ႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယူႇ။ တူၺ်းဢဝ်တီႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မၼ်းသၢင်ႈပၼ်။ တႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် "Insert"။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်သေလွင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးၶိုၼ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ဝၼ်းပိုၼ်ဢွၵ်ႇမၼ်း။ ၼဵၵ်းပၼ် "မႄးထတ်း" သေ မႄးၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

တႃႇထႅမ်သႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢၢင်ႈဢိင် ႁင်း တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႇ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "Manual" တီႈ တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ (dialog box) ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် မဵဝ်းဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈထႅမ်သႂ်ႇ သေၵေႃႈ ထႅမ်းသႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်းလွၵ်းတင်းၼမ် ("ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ") ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈ (မၢႆတွင်း:ဝၼ်းထိမၼ်း ထုၵ်ႇလီပဵၼ် YYYY-MM-DD)။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈထႅမ်သ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းၺႃးသႂ်ႇ ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ်လႆႈ)။ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉ "Basic form" သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈယူႇ။ (မဵဝ်းဢၢင်ႈဢိင်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ ၼႆႉ တိူဝ်းငၢႆႈလိူဝ်ယဝ်ႉ။)