လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးA note about editing on mobile devices: Most Wikipedians prefer to edit from a computer, as the editing interface works better there. You can edit from a mobile device, though. See this page for more information.

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၶွင်တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် Wiki markup (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Wikitext) ၼၼ်ႉသေ လႆႈတမ်းပိူင်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈမႄးထတ်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်လၢႆးလႂ်ၵေႃႈၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်သေ ဢၼ်ပဵၼ် "မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ" (Source Editor) ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် (VisualEditor) ၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးၸႂ်ႉ VisualEditor ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်းသၢင်းလၢင်းလီသေ ပေႃးၸႂ်ႉ မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ (Source Editor) ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ မီးၽွၼ်းလီတီႈ မၢင်ႈပွတ်းမၢင်တွၼ်ႈယဝ်ႈ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈမႄးထတ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တင်းသွင်ဢၼ် တေၼႄဝႆႉပၼ်တီႈ ၽၢႆႇၶႂႃဝႆႉလႄႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။

ယႃႇပေၵူဝ် တႃႇၼဵၵ်းၼဵၼ် မႄးထတ်း(1:06 မဵတ်ႉ)

ပေႃးဝႃႈ တေၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉသေ တႃႇတေတူၺ်း လႄႈ တႃႇတေမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ (Edit source) ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႃႉ။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ မႄးတူဝ်လိၵ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉသေ မႄးထတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉၼႆႉ လႅပ်ႈလီၽၢၼ်ႈဝႆႉဢိတ်းဢွတ်းသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႇၸႂ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇပၵ်းပိူင်ဢိတ်းဢွတ်းသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေႁူႉမေႃၵႂႃႇလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢမ်းတူၺ်း ပၢႆးမေႃမႂ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းလႆႈတီႈ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ"ယွင်သၢႆး" ၶွင်တူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။