Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/5

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တင်းသဵင်ႈ မီးၵႂႃႇ 13,616 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်း၊ မႄးၵုမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်းတေၶႂ်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇႁဵတ်းၼၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ််ႇ လူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႆ့ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ သၢမ်လွင်ႈယဝ်ႈ။

လွင်ႈလိုဝ်းလင်

လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ လိုဝ်းလင်ယူႇႁႃႉ။ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈပႃးလႆႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈလိုဝ်းလင်ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ မၼ်းတေလႆႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း၊ ၵျႃႇၼႄႇၽၢႆႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ပပ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

Try it! Take a quiz on notability

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ

လွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ယဝ်ႉႁႃႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆသေ ထုၵ်ႇလီႁွမ်ဝႆႉ ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ၊ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ၊ ယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇ

တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇ (Conflicts of interest) ယူႇႁႃႉ။ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈတႄႉ ဝႄႈလွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေဝႄႈယၢပ်ႇလွင်ႈပႄႉပႃႉၸွမ်းၽၢႆႇသေ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းႁၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၸွမ်းၽၢႆႇ သေတႅမ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉယဝ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇတႅမ်ႈလႆႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တူဝ်ၵဝ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢဝ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ပၼ်သေၵေႃႉၵေႃႉသေၵေႃႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႆႈယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈၼႃႈၼႆႉ တေလႆႈတႄႇတီႈလႂ်

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတႄႇလႆႈတီႈ Sandbox ဢမ်ႇၼၼ် Sandbox သုၼ်ႇတူဝ် လႆႈယူႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇၶၢႆႉၶဝ်ႈၸူးတီႈ ဢွင်ႈတီႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ ႁႂ်းပဵင်းၸႂ်ယူႇယဝ်ႈ။