Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးငဝ်းတူင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ဝႆႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ(wiki markup) ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈသင်ႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ (Link)(3:37 မဵတ်ႉ)

ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ (Wikilinks) ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵွင်ႉၸူးၵၼ်သေ ဢဝ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇတင်းဢၼ် ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵူႈလွင်ႈဝႃႈၸိုင် ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ တီႈ လွင်ႈၶႂ်ႈၼႄ တၢင်းဝူၼ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇပႃႈၸမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်လၢႆးပေႃႉလိၵ်ႈဝႃႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇၼႆႉ ၸႂ်ႉၶွပ်ႇလူင် [[ၼႃႈလိၵ်ႈ ယိူင်းၸူး]] ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Chain icon ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈယူႇ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵွင်ႉၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်သေတႃႉ တီႈႁဵင်းၵွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႈၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် ဢဝ်မၢႆတၢင် pipe | (⇧ Shift+\) ၸႂ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။
[[ၼႃႈလိၵ်ႈ ယိူင်းၸူး|လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ]]

ၸႂ်ႉမၢႆ # ၼႆႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵွင်ႉၸူး ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်လႆႈယူႇ။
[[ၼႃႈလိၵ်ႈ ယိူင်းၸူး#ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ ယိူင်းၸူး|လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ]]

ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ -

  • [[link]] ၼႆ တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် link ၼႆယဝ်ႉ။
    (ပေႃးတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းၼႄဝႆႉ သီလႅင်ၼင်ႇၼႆၸိုင် ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၵွင်ႉၸူးၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇမီးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ)
  • [[Viber]] ၼႆ တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် Viber ၼႆသေ
  • [[Viber|ဝၢႆႇပႃႇ]] ၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် ဝၢႆႇပႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
  • [[Viber#ပိုၼ်း_ၶွမ်ႇပၼီ|ပိုၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဝၢႆႇပႃႇ]] ၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် ပိုၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဝၢႆႇပႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႄပၼ်လႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ် ၶွပ်ႇၵၢင် {{template name|parameters}} သေၸႂ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။

ပေႃးတေသႂ်ႇ [လူဝ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်] ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉၶူတ်ႉ {{လူဝ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်|date=ၸူႇလၢႆႇ 2024}} ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ၸႂ်ႉပၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Puzzle piece icon ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။