Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇ လွင်ႈတမ်းပိူင်လိၵ်ႈ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

လွင်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ မၢႆတၢင် တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈတမ်းပိူင်တင်းသဵင်ႈယဝ်ႈ။ မၢၵ်ႉၵၢပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သႂ်ႇၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

တႃႇတေသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ လႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ မၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵပ်းပၼ်တီႈ  Advanced သေ ပေႃးဝႃႈမၼ်းၼႄမႃးယဝ်ႉၸိုင် သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Heading  တီႈၼႂ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇ ပိူင်ႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

လွင်ႈလိူၵ်ႈ "ၸၼ်ႉ 2 (Level 2)" ၼၼ်ႉ မၼ်းတေတမ်းပၼ်ပိူင်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸႅၵ်ႇတွၼ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
"ၸၼ်ႉ 3 (Level 3)" ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေတမ်းပၼ်ပိူင်ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၸၼ်ႉ 2 ၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃးမိူၼ်ၵၼ် တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။
ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ၶႂ်ႈသၢင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆတႄႉ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်း ဝႆႉပၼ်ၼႂ်းၵႄႈ = သွင်ဢၼ်တႃႉ။ တၢင်းၼမ်ႉ မၢႆတၢင် = ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇလင် တူဝ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမၢႆထိုင် ၸၼ်ႉႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းယဝ်ႉ။\
==ႁူဝ်ၶေႃႈ== (Level 2)
===ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ=== (Level 3)

တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉၼဵၼ်တီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း B ၼၼ်ႉ I သေၵေႃႈ တမ်းပိူင်မၼ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။
တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႃ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ၶႂ်ႈသၢင်ႈၼႆ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်း သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၵႄႈ ' မၢႆတၢင်မွႆတႃ ၼၼ်ႉသေ ပေႃးသႂ်ႇ သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၼႃသေ ပေႃးဝႃႈသႂ်ႇ သွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ ယဝ်ႈ။
'''တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ'''
''တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ''

ပေႃးတေတႅမ်ၼႄ လွင်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ ၸႂ်ႉပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၼႃသေ ဝၢႆးလင်မႃး ပေႃးတေသိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈၼႃယဝ်ႉ။ တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇတူၺ်းလႆႈတီႈ ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတမ်းပိူင် တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။