Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/5

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင်
လူၺ်ႈဢေႃႈတူဝ်ႇ ႁိုဝ် လူၺ်ႈတူၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မႄးထတ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈ လီသေလီ

ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်
မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ၊ ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢၼ်မၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ လွၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင် တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉမႃးယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈပွင်ႇ သၢမ်ယိူင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ် (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်၊ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉလိၵ်ႈၼိုင်ႈပပ်ႉ)၊ ၽူႈသၢင်ႈ (တူဝ်ယၢင်ႇ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ)၊ လႄႈ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈ (တူဝ်ယၢင်ႇ တိူၵ်ႈပေႃႉလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶႅမ်းပရိတ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တင်းသၢမ်ယိူင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းၼိူဝ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းယုမ်ႇယမ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Abstract graphic depicting referencing

ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈမၼ်းတႄႉ ပေႃးမီးငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်ၸႂ်လႆႈ ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ လွင်ႈၸႅၵ်ႇတူၺ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႉမၢႆ၊ လွင်ႈထတ်းသၢင်ႁူဝ်ယွႆႈၼိူဝ် လၢႆးတႅမ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးမႃး ၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈငဝ်ႈငႃႇၸိူဝ်းဢၼ် တမ်းၸႂ်လႆႈထႅင်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း၊ ၵျႃႇၼႄႇ လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်သေ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ( မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢဝ် "ပလွၵ်ႉ" လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပရေႃႇၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇလ် ၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။)

ဢၼ်ပဵၼ် မဵဝ်း သိုဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶွင်တူဝ် ဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသုၼ်ႇတူဝ်၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ပလွၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပလွၵ်ႉမူႇၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၢႆ ဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဝႃး ၸႂ်ႉလႆႈငဝ်ႈငႃႇၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းလမ်းၼႂ်းမၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉၵႂႃႇပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီႁႃ ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်ၶႅမ်ႉတီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈဢဝ် ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ် တႅမ်ႈသေ ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်ႈငႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈယူႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်လႂ်

ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းသေ လွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈသေ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႅင်ႈၼႄႇလႆႈတီႈၼႆႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ လႄႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မီးပႃး သဵၼ်ႈမၢႆငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢမ်းတူၺ်း! ထၢမ်တွပ်ႇ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ