Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၼမ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈၼမ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ
မဵဝ်းၼႃႈလိၵ်ႈ

လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃၼႃႈလိၵ်ႈ
လွၵ်းလၢႆးတႃႇၶူၼ်ႉႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁႃ

ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ
တူၺ်းလွင်ႈမႄးထတ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး

ပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ တူဝ်ယေႃႈ
လွင်ႈပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း
ၼႃႈလိၵ်ႈၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈမႄးထတ်း

ႁူဝ်ႁုဝ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢဝ်တင်း ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈသေ ၸႅၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ (လိူဝ်သေ ဢွင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ) ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးဝႆႉ တူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ဢၼ်ၽၢႆႇလင်မၼ်းမီး ၵူဝ်ႇလူၼ်ႇ (:) တီႈတႄႇ ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေလႆႈထူပ်းၺႃးႁၼ်ၺႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၶေႃႈသပ်းလႅင်း လႄႈ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း -

ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တူဝ်ယၢင်ႇ
ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ/လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်
ဢမ်ႇမီး တူဝ်ၼမ်းၼႃႈ
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တူၼ်ႈတီး
ၼႃႈလိၵ်ႈၵႄႈၵႂၢမ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတင်းလၢႆ ၶူၼ်ႉႁႃ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၶဝ်သွၵ်ႈႁႃယူႇၼၼ်ႉ တႃႈလိူဝ်ႇ (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး-
ႁူႉဝႃႈ "ယူင်ႉၵၢၼ်"
ပေႃႇလသီႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:တၢင်းမုင်ႈႁၼ် တီႈပဵၼ်ၵၢင်
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:သတၢႆႇ ၵႅမ်မိုဝ်း
ၼႃႈလိူၵ်ႈ ပူၼ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၾူဝ်ႇရမ်ႇ လႄႈ ပႅၼ်ႈၽၢင်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ
ယူင်ႉၵၢၼ်ဝီႇၶီႇ တူင်ႇဝူင်း ၸိူဝ်းမုင်ႈၼဵၼ် ၼိူဝ် ႁူဝ်ၶေႃးဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ပိုၼ်း ယူင်ႉၵၢၼ်ဝီႇၶီႇ