ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီး ဝီႇၶီႇၼႂ်ႈ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:09, 16 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ‏‎ (298 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 2. မိူင်းၽိၼ်ႇလၢၼ်ႇ‏‎ (297 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 3. မိူင်းၽိၼ်ႇလၢၼ‏‎ (292 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 4. မိူင်းၶႄႇ‏‎ (284 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 5. ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး‏‎ (284 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 6. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ‏‎ (277 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 7. ဢိၼ်ႇတိယ‏‎ (275 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 8. မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 9. ဝတ့်ထရူးၸီးသႅသ့်‏‎ (267 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 10. Earth‏‎ (257 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 11. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ‏‎ (256 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 12. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (245 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 13. သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ‏‎ (243 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 14. မၢတ်ႉၶျ်‏‎ (243 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 15. ၵျူႇလၢႆႇ‏‎ (243 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 16. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (242 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 17. မိူင်းထႆး‏‎ (241 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 18. ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ‏‎ (241 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 19. ဢေႃးၵၢတ်ႉ‏‎ (241 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 20. မေႇ‏‎ (241 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 21. ဢေႇပရႄႇ‏‎ (240 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 22. မႃ‏‎ (240 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 23. တီႇသႅမ်ႇပႃႇ‏‎ (240 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 24. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ‏‎ (238 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 25. ၵျုၼ်ႇ‏‎ (238 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 26. ပၢင်းၵလႃးတဵသျ်ႉ‏‎ (237 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 27. မႅဝ်း‏‎ (234 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 28. Christianity‏‎ (234 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 29. မိူင်းၶႅၼ်ႇၺႃႇ‏‎ (230 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 30. မိူင်းလၢဝ်း‏‎ (229 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 31. Antarctica‏‎ (228 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 32. ဢေႃးတြေးလီးယႃး‏‎ (226 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 33. မိူင်းမၢၼ်ႈ‏‎ (222 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 34. သတ်းၻဝႃႇ‏‎ (221 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 35. ၼူၵ်ႉ‏‎ (214 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 36. 2009‏‎ (210 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 37. 2006‏‎ (209 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 38. 2012‏‎ (209 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 39. ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ‏‎ (208 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 40. 2007‏‎ (208 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 41. 2010‏‎ (208 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 42. 2008‏‎ (207 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 43. 2005‏‎ (207 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 44. သၢင်ႇသီႈ‏‎ (206 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 45. 2001‏‎ (206 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 46. 2004‏‎ (205 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 47. 2000‏‎ (204 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 48. 1999‏‎ (204 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 49. ၂၀၀၃‏‎ (204 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 50. 2013‏‎ (203 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)