ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီး ဝီႇၶီႇၼႂ်ႈ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020။ 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ‏‎ (302 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 2. မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ‏‎ (302 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 3. မိူင်းရတ်ႈသျႃး‏‎ (301 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 4. မိူင်းတိူဝ်ႇၵီႇ‏‎ (297 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 5. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ‏‎ (294 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 6. မိူင်းၶျီႇလီႇ‏‎ (292 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 7. မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း‏‎ (291 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 8. မိူင်းဢီႇတႃႇလီႇ‏‎ (290 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 9. ဢႃႇၾရိၵ‏‎ (289 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 10. မိူင်းၶႄႇ‏‎ (288 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 11. မိူင်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ‏‎ (288 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 12. မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ‏‎ (287 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 13. ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး‏‎ (287 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 14. မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ‏‎ (286 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 15. မိူင်းသပဵၼ်ႇ‏‎ (281 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 16. ဢေးသျႃး‏‎ (281 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 17. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ‏‎ (281 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 18. မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး‏‎ (277 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 19. မိူင်းဢေႃးသထရီးယႃး‏‎ (275 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 20. မိူင်းပရႃႇၸီး‏‎ (275 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 21. မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ‏‎ (275 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 22. မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း‏‎ (274 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 23. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ‏‎ (272 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 24. မိူင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပီႇယႃႇ‏‎ (271 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 25. မိူင်းၵရိတ်ႈ‏‎ (270 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 26. မိူင်းသုၺ်ႇတိၼ်ႇ‏‎ (270 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 27. မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း‏‎ (270 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 28. မိူင်းၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 29. ဝတ့်ထရူးၸီးသႅသ့်‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 30. မိူင်းဢႃႇပႃးၼီးယႃး‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 31. မိူင်းဢႄႇသတူဝ်းၼီးယႃး‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 32. မိူင်းပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 33. မိူင်းပႄႇၵျီႇယမ်ႇ‏‎ (268 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 34. မိူင်းပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ‏‎ (267 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 35. မိူင်းသဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ‏‎ (267 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 36. မိူင်းဢေႃႉသထရေးလီးယႃး‏‎ (266 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 37. မိူင်းၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး‏‎ (266 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 38. မိူင်းဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး‏‎ (266 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 39. မိူင်းလီႉတူႇဝေးၼီးယႃး‏‎ (265 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 40. မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ‏‎ (264 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 41. မိူင်းဢႃႇၸႃႇပၢႆႇၸၼ်ႇ‏‎ (263 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 42. မိူင်းဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ‏‎ (263 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 43. မိူင်းဢီႇရၢၼ်း‏‎ (262 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 44. မိူင်းဢီးၵျိပ်ႈ‏‎ (262 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 45. မိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း‏‎ (261 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 46. မိူင်းဢၢႆးသလႅၼ်ႇ‏‎ (261 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 47. Earth‏‎ (261 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 48. မိူင်းၶျႅၵ်ႈ‏‎ (260 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 49. မိူင်းပႄႇလႃႇရုတ်ႈ‏‎ (260 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)
 50. မိူင်းရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး‏‎ (259 ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)