Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ထႅဝ်လိၵ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ၶဝ်သႂ်ႇ

RefToolbar
လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် လၢႆးငၢႆႈ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးတူဝ်ယေႃႈ:

ထႅဝ်လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ မၼ်းတေတူဝ်လဵၵ်ႉသေ ထႅဝ်လိၵ်ႈပၵတိ ဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈသေ မၼ်းတေမီးတီႈ လိၵ်ႈမၢႆတွင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ သေ တေသႂ်ႇပႃးမၢႆၶပ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ[1] တီႈၽၢႆႇလင်ဢၢင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉ ၵႆႉသႂ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶဝ် ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉသႂ်ႇတီႈသုတ်း ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၶဝ် ဢၢင်ႈဢိင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈမႄးထတ်းတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈမၢႆတွင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်လၢႆးဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ ၶူတ်ႉ <ref>...</ref> ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သၢင်ႈမႃး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼႃႈၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးဝႃႈတေသႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ တီႈတႂ်ႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းသႂ်ႇပၼ် တွၼ်ႈဢၢင်ႈဢိင်တႃႉ။

== ဢၢင်ႈဢိင် ==
{{reflist}}

မၢႆတွင်း။ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်သေ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉပႃး လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်း ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇ လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင်ဢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇထုတ်ႇၸႂ်ႉ လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

ဢၢင်ႈဢိင်
  1. Wales, J (2024). What is an inline citation?. Wikipublisher, 6.