Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/5

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ထႅဝ်လိၵ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ၶဝ်သႂ်ႇ

RefToolbar
လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် လၢႆးငၢႆႈ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးတူဝ်ယေႃႈ:

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ

  • လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေလႆႈမီး လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ သေ တေလႆႈမီး လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ၊ ၸိူဝ်းပၼ် ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။
  • ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈတင်းသဵင်ႈ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေၸၢင်ႈၺႃးလွင်ႈထတ်းသၢင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ပႃးၸဵမ် လွင်ႈလီ လွင်ႈၸႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႅၼ်ပေႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။
  • ၶေႃႈမုၼ်းဢၢင်ႈဢိင် ၸိူဝ်းၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၶူတ်ႉ <ref>...</ref> ၼႆႉယဝ်ႉ။
  • ဢၼ်ပဵၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ {{Reflist}} ၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇတီႈတွၼ်ႈ "ဢၢင်ႈဢိင်" ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ တွၼ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • တွၼ်ႈတႃႇ သႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ RefToolbar သေ ၼဵၵ်းပၼ်တီ "ဢၢင်ႈဢိင်" ဢၼ်မီးတီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် လွၵ်းမႄးထတ်းသေၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။
  • ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈ ဢၢင်ႈဢိင် ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ လႄႈ ၸိူဝ်းပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း ႁူဝ်ယွႆႈ

ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 15 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈတိုၵ်ႉလူဝ် ဢၢင်ႈဢိင်ႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း။

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox