Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်

မႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
ၽိူမ်ႉထႅမ် ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇၼၼ် မႄးထတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလီ လွၵ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ၶွင်ႉလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆးလႂ်ၼႄပၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈလိူဝ်သေ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈ ၵွၼ်ႇ။

တီႈၼႂ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး ၶွင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလႆႈ -

{| တႄႇ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ဢၼ်တႄႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၼႆႉပဵၼ် တီႈတႄႇ class လွၵ်းသဵၼ်ႈ  –  တူဝ်ယၢင်ႇ၊ class="wikitable"။ "class" လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်ပိူင်သၢင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ပၼ် လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Classes သွင်ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် "wikitable" လႄႈ "wikitable sortable"; ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် ၼဵၵ်းတီႈႁူဝ်ၶေႃႈလွၵ်းလမ်းၼႂ်း တီႈ ၶေႃႇလမ်ႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးၶပ်ႉ လွၵ်းသဵၼ်ႈလႆႈယဝ်ႈ။
|+ ႁူဝ်ၶေႃႈလွၵ်းသဵၼ်ႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၶေႃႈမုုၼ်းသေ တီႈတမ်းမၼ်းတႄႉ တေလႆႈဝႆႉတီႈၼႂ်းၵႄႈ တီႈတႄႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈ လႄႈ တီႈထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
! ႁူဝ်ၶေႃႈ လွၵ်းလမ်းၼႂ်း သႂ်ႇၵေႃႈလႂ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ လွၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတႄႇတီႈ ထႅဝ်မႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်တႅၼ်းတိုၼ်ႇ (!) ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်ႉပၼ် တူဝ်တိၼ်းတိုၼ်ႇသွင်ဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ်(!!)သေၵေႃႈ လွၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈလၢႆလၢႆဢၼ် ၸၢင်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ထႅဝ်လဵဝ်ယဝ်ႉ။
|- ထႅဝ်မႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတႄႇ ထႅဝ်လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ပႃးရ်တင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် (|) ႁၢႆႇၽႅၼ်ႇ (-) ဢၼ်ၼိုင်ႈ။
| လွၵ်းမႂ်ႇ
တီႈၼႂ်း ထႅဝ်
တႃႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ထႅဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇလွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇ တင်း ပႃးရ်တင်ႈဢၼ်လဵဝ် (|) ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉပႃးရ်တင်ႈသွၼ်ဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ် (||) သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈသႂ်ႇ လွၵ်းလမ်းၼႂ်းလၢႆလၢႆဢၼ် တီႈၼႂ်း ထႅဝ်လဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇ။
|} ၶွတ်ႇယွတ်ႈ တႃႇၶွတ်ႇယွတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈထႅဝ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပၼ် ပႃးရ်တင်ႈဢၼ်လဵဝ် (|) လႄႈ ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ဝၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။

လွၵ်းပဝ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈတႄႇ လႄႈ တီႈသုတ်း ၶွင် သႄးလ် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶၢမ်ႈပႅတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

လေးဢွၵ်ႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်သွင်လၢႆး ဢၼ်လွၵ်းသဵၼ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ -

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်တႄႉ တူဝ်ယၢင်ႇတင်းသွင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇ -

Caption
Header C1 Header C2 Header C3
R1C1 R1C2 R1C3
R2C1 R2C2 R2C3