Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/တင်းသဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


Generic rendered image of sailboat
တူဝ်ယေႃႈ:

တႃႇၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်းတူင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇသဵင်) တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တေလႆႈ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢီႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ဢၶွင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ၽႂ်းသေ ပဵၼ်ၾရီး လႄႈ မီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တင်းၼမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ၊ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းမႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇ။

လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
Wikimedia Commons logo

ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း၊ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၸူႉႁွမ်တွမ််မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တီႈ ၽႃႇသႃႇလၢႆလၢႆဢၼ်၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢင်လၢႆ။

တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸူး ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶွမ်ႇမွၼ်း ဢၼ်တေၵႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မီးဝႆႉလွင်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ - ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉပၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၶႂၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (ၾရီး) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းႁၼ်တီႈၼႂ်း ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (ၾရီး)။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈမီးဝႆႉ သၢႆငၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾရီး ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸွႆႈ ႁႂ်ႈၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းသေ ဢၼ်လႆႈၾရီးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆလႄႈသင်၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇမီး ၽွၼ်းယွၼ်ႈႁႅင်းၼိူဝ် ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽူတ်ႇသတႃႇငဝ်းတူင်ႉ၊ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾရီးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပၼ် တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇ ဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵင်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်တႂ်ႈ "ၶိူင်ႈမိုဝ်း" တီႈဢၼ်မီးၽၢႆႇသၢႆႉၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉယူႇ။


ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃမိူင်းတႆး

ပေႃးဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူး တီႈ ၶွမ်ႇမွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် မႄးထတ်း တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်းၶဝ်ႈပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ -

[[ၾၢႆႇ:ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ.jpg|thumb|ႁူဝ်ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ]]

တူဝ်ယၢင်ႇ -

[[File:Shan Palace, Hsipaw Myanmar (14921769994).jpg|thumb|ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ [[သီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းသီႇပေႃႉ]][[မိူင်းတႆး]]|alt=Beach with a large rocky arch over the water]]

ဢၼ်ပဵၼ်ၼဵၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ တီႈႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉယဝ်ႉ။

See caption
ၵူဝ်လွတ်ႉသ်သီယႅမ် တီႈ ရူမ်း

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႄတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉမိုဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်သႂ်ႇ ၶူတ်ႉၼင်ႇၼႆ |left:

[[File:Colosseum in Rome, Italy - April 2007.jpg|thumb|left|[[ၵူဝ်လွတ်ႉသ်သီယႅမ်]] တီႈ ရူမ်း]]

တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မႄးငိ လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Extended image syntax ၼၼ်ႉတႃႉ။