Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း
တႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸၼ်လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸူး တၢင်းၸိူဝ်း

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၽူႈမႄးထတ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းသဵင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇသၢင်ႈဝႆႉလီလီ လႄႈ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ဢၢၼ်ႁူဝ်ပီမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈမႄးထတ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ ယိၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်လီ ၼႆ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁတ်းႁတ်းတႃႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် သွၵ်ႈႁႃ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်််််််ႇလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ သျႄးပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်း တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတိူဝ်းလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉလႄႈ။

တႃႇႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵူတ်ႇတူၺ်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉဝီႇၶီႇ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢၼ်ၵၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လႅပ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႆ တၢင်ႇလွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ် တႃႇမႃးႁူမ်ႈတီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ {{subst:ၶႅၼ်းတေႃႈတူၺ်း|Talk:ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ#ၸိုဝ်ႈတွၼ်ႈၵၼ်}} တႃႇႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈပၼ်ဢဝ်လႄႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယႃႇပေတႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် တီႈလၢႆတီႈလၢႆႈဢွင်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢၼ်လႅပ်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇၼၼ် ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈတီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ လႆႈယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လၢႆလၢႆမဵဝ်း၊ ၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈႁူမ်ႈလေႃးၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇ၊ လႄႈ ၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ (လႅၵ်ႈလၢႆႈႁူဝ်ၶေႃႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈ တႅတ်ႉသ်ပူတ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းလူဝ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ (AFD)။