Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:POLICY ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)


လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း
ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမီးဝႆႉ

လမ်းၼႂ်း
ပၵ်းပိူင် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၵပ်းသိုပ်ႇသိူၵ်ႈသမ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

ႁုပ်ႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉသင်ၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ယေႃႈ:

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မီးဝႆႉ ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယၼ်ဝႆႉတီႈၼိူဝ် ပဝ်ႉမၢႆလူင် ႁႃႈယိူင်ႈ ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူင်ႇဝိူင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သပ်းၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈ ပဝ်ႉမၢႆလူင် ႁႃႈယိူင်ႈသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ယူႇသဝ်းၸွမ်းၽိင်ႈမၼ်း လီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႄႈၶႆႈလွင်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၶူင်သၢင်ႈလႆႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပေႃးၸၢင်ႈယုမ်ႇယမ်ပိုင်ႈဢိင်လႆႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လၵ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈၼႄဝႆႉပၼ် ပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းသေ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၼႄဝႆႉပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ သမ်ႉၼႄဝႆႉပၼ်ဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ ႁႂ်းပိူင်မၼ်းတုၺ်ၵၼ် တီႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ ၶေႃႈၽၢင်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈၵၢႆႇၼႃႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:" ဢမ်ႇၼၼ် "WP:" ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းဝူၼ်ႉလႆႈၺႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ လၵ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅမ်မိုဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလႆႈ သဵင်ႈသဵင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉပၼ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ႁူႉဝႆႉ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေတိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈၵႂႃႇယူႇ။