Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:INTREF3 ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ

လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ထႅဝ်လိၵ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ၶဝ်သႂ်ႇ

RefToolbar
လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် လၢႆးငၢႆႈ

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ
ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႂ် တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃး



တူဝ်ယေႃႈ:
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း RefTools (၅:၀၃ မိၼိတ်ႉ)

ပေႃႉလိၵ်ႈႁဵတ်းၼႆသေ သႂ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ မၼ်းႁိုင်သေ သုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢမ်ႇလီသေ တီႈ ၶိူင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ "RefToolbar" ၼၼ်ႉလႄႈ ပေႃးၸႂ်ႉၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းၼႆ တိူဝ်းငၢႆႈလိူဝ်ယဝ်ႉ။

ဢဝ်ၶႃႇသႃႇ (cursor) ၵႂႃႇတမ်းသႂ်ႇတီႈ ၽၢႆႇလင် ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ်  ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် လွၵ်းမႄးထတ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် မႄးၼူးလိူၼ်ႈလူင်း တေဢွၵ်ႇမႃးသေ လိူၵ်ႈဢဝ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၢင်ႈဢိင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ -

  • {{cite web}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၼႃးလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
  • {{cite news}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ
  • {{cite book}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ပပ်ႉလိၵ်ႈ
  • {{cite journal}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ ၵျႃႇၼႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း

ပေႃးလိူၵ်ႈထႅမ်းပလဵတ်ႉၼ်ႆႉ ဝိၼ်းတူဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ထႅမ်သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်ႈငႃႇဢၢင်ႈဢိင်သေ တီႈ "Ref name" ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "Insert" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ၶူတ်ႉဝီႇၶီႇ ဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉသေ ထႅမ်သႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း လွၵ်းမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "Preview" သေၵေႃႈ တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းလႆႈယူႇ။

တီႈလွၵ်း ဢၼ်တႃႇသႂ်ႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ URL ၼၼ်ႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈမၼ်း တေမီးႁၢင်ႈ ဢွၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈလႅၼ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်လွၵ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇသေလႄႈ ၵူတ်ႇတူၺ်းပၼ် ႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းသေၵမ်း။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉပဵၼ်ဢၢင်ႈဢိင် လၢႆလၢႆတီႈ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်မဵဝ်းၼၼ်မႃးၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ် ၵၢၼ်ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ    ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ငဝ်ႈငႃႇဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။