Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်း ၼႆႉ သိမ်းဝႆႉပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉ တီႈ ဝႃးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လၢႆလၢႆမဵဝ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

တႃႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ "မႄးထတ်း" ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေၵေႃႈ ပိုတ်ႉၸႂ်ႉၵၢၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် လႄႈ။

ပေႃးဝႃႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ မႄးၼူး Insert  သေ လိူၵ်ႈပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈ "Media" ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် ပိုတ်ႇ တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "Upload" သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၽၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈၸူးတီႈၼႂ်း တိူၵ်ႈ)။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈထႅမ်သႂ်ႇ ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ဢၼ်တေႁႂ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၸႂ်ႈ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းဢီႈသင် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ႁူဝ်ယွႆးမၼ်းလိူဝ်သေ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸႂ်ႉၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆႉ မၼ်းတေသိမ်းဝႆႉပၼ်တင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶွၼ်ႇမွၼ်းၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸူး ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်းတေၶူၼ်ႉႁႃ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ။

ၼဵၵ်းပၼ် "Save" ၼႆသေၵေႃႈ တေဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူးတီႈ ၶွၼ်ႇမွၼ်းသေၵေႃႈ ဢဝ်ၸိမ်သႂ်ႇၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႆႈယဝ်ႈ။

ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ - ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ဢၼ်မီး သုၼ်ႇၶွင်တူဝ် (copyright) ႁင်းသေၵေႃႉၵေႃႉ လိူဝ်သေ ၵေႃႉဢၼ်လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ၾရီး (ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ) တွၼ်ႈတႃႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ (Creative commons license) ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် သုၼ်ႇၶွင်တူဝ် တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ ပေႃးယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် 'fair-use' ၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ တီႈ ၶွၼ်ႇမွၼ်းသေ ထုၵ်ႇလီတၢင်ႇ သိမ်းဝႆႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉ တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၽၢႆႇ ၼၼ်ႉ။