Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/6

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးႁူဝ်ႁုပ်ႈ

  • ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႆႉ သိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ် မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၵႃႈတီႈ ဝႃးသျိၼ်း ၽႃႇသႃႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း လႄႈ တီႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
  • ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူးတီႈ ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တႃႇၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ
  • ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၾရီးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈသိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ် သႃႇပိူဝ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈသၢႆငၢႆမၢင်ၸိူဝ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈဢၼ်ပဵၼ်ၾရီး ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း
  • မႄးၼူး Insert  ၶွင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ "Media" တီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၸိမ်သႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ
  • ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇတႅမ်ႈပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇပိူင် တႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇ၊ ပေႃးၼၼ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ် ၸင်ႇၵႆႈပွင်ႇၸႂ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
  • ပေႃးဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆ ၸၢင်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၸိမ်သႂ်ႇ ၼင်ႇ "ၵႄႇလႃႇရီႇ"

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈ ထႅင်ႈ

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox