Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇ ၶေႃးၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးWikimedia Commons logo

ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း၊ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၸူႉႁွမ်တွမ််မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တီႈ ၽႃႇသႃႇလၢႆလၢႆဢၼ်၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢင်လၢႆ။

တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸူး ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶွမ်ႇမွၼ်း ဢၼ်တေၵႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မီးဝႆႉလွင်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ - ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉပၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၶႂၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (ၾရီး) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းႁၼ်တီႈၼႂ်း ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (ၾရီး)။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈမီးဝႆႉ သၢႆငၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾရီး ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸွႆႈ ႁႂ်ႈၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းသေ ဢၼ်လႆႈၾရီးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆလႄႈသင်၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇမီး ၽွၼ်းယွၼ်ႈႁႅင်းၼိူဝ် ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽူတ်ႇသတႃႇငဝ်းတူင်ႉ၊ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

တႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾရီးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပၼ် တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇ ဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵင်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်တႂ်ႈ "ၶိူင်ႈမိုဝ်း" တီႈဢၼ်မီးၽၢႆႇသၢႆႉၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉယူႇ။