ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ၊ ဝဵင်း (ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တွၼ်ႈတႃႇ ဝဵင်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ၊ ဝဵင်း (ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ)
ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°50′04″N 96°26′58″E / 18.8345121°N 96.4493174°E / 18.8345121; 96.4493174ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°50′04″N 96°26′58″E / 18.8345121°N 96.4493174°E / 18.8345121; 96.4493174
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  ပႃႇၵိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6.30)

ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ (မၢၼ်ႈ: ထန်းတပင်မြို့ ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Tantabin) ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်း သေ ၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းတွင်ႇငူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မီး ဝႆႉ 647 လွၵ်းလၵ်းသေ ၼႃႈလိၼ်ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်း တေႃႇပေႃးထိုင် တီႈ တိၼ်လွႆ ဢၼ်မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ပီ 1956 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 80000 ၼႆၼႆယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႆႈ၊ ၼႃးယဝ်ႉ။ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈ လႄႈ ထူဝ်ႇၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။[1]

တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆ့ ဢဝ် ပွၵ်ႉ (6) ပွၵ်ႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ -

  1. ပွၵ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ
  2. ပွၵ်ႉသီႇရိႁေႇမႃႇ
  3. ပွၵ်ႉဢွင်ႇသုၶ
  4. ပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ
  5. ပွၵ်ႉသဵၵ်ႉၵျီး
  6. ပွၵ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းရႃႇသီႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် ၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ မၢၵ်ႇမု၊ မၢၵ်ႇလၢင်းလိၼ်၊ မၢၵ်ႇဢုၼ်၊ မၢၵ်ႇတိုင်ႇယၢင်း၊ ထူဝ်လိၼ်၊ ထူဝ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ၊ ယၢင်းၸၵေႃး၊ ပဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသဝ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်တႄႉ ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼိတ်ႉၶျိၼ်း ၶဝ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (5)