မိၼ်းလႃႉ၊ ဝဵင်း (ၸႄႈတွၼ်ႈသႃႇယႃႇဝတီႇ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
ဝဵင်း
ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 17°58′39″N 95°41′34″E / 17.9774869°N 95.6927845°E / 17.9774869; 95.6927845ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 17°58′39″N 95°41′34″E / 17.9774869°N 95.6927845°E / 17.9774869; 95.6927845
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  ပႃႇၵိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသႃႇယႃႇဝတီႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)

ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ (မၢၼ်ႈ: မင်းလှမြို့ ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Minhla) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃႉ ဢၼ်မီးဝႆ့ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈသႃႇယႃႇဝတီႇၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိၼ်းလႃႉ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတယႅတ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ မိၼ်းလႃႉၼိူဝ် ၼႆသေ ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသႃႇယႃႇဝတီႇၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ မိၼ်းလႃႉတႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် တၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်း တႃးၵုင်ႈ-ပျီႇယဝ်ႉ။ တႃႈရူတ်ႉရဵၼ်း ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 1877 ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပဵၼ်ပႃး တႃႈရူတ်ႉရဵၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇမႃး ဢွၼ်တၢင်းပိုၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉၼႆႉ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ယၢၼ် 91 လၵ်းသေ မီးဝႆႉၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းသႃႇယႃႇဝတီႇ ယၢၼ် 23 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းပျီႇ မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ပေႃးၸွမ်းတၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်း ၵႆယၢၼ် 70 လၵ်းယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်း တႃႈၵုင်ႈ-ပျီႇၼႆႉ လႆႈလတ်း ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး တႃႈၵုင်ႈ-ပျီႇၼၼ်ႉတႄႉ လတ်း သျၢၼ်းတေႃးၵႂႃႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ဝဵင်း မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တင်းသျၢၼ်းတေႃးသေ ဢဝ် တင်းတၢင်းၵႃးသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉမိၼ်းလႃႉ ၵႂႃႇ လႅတ်ႉပၢၼ်ႇတၢၼ်းၵေႃႈ မီးတၢင်းၵႃးယဝ်ႉ။ တၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၽၢႆႇသၢႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး တႃႈၵုင်ႈ-ပျီႇၼၼ်ႉ မီးၽၢႆႇၶႂႃ တၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်းယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ် ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ ၵႂႃႇၸူး မူဝ်းၺူဝ်ႇၵေႃႈ မီးတၢင်းၵႃးယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိၼ်းလႃႉၼႆ့ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တီႈလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသေ တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ မီးၸၢၵ်ႈၶဝ်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းယႂ်ႇလူင်သေတႃႉ လွင်ႈၵႃႉလွင်ႈၶၢႆတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းဝဵင်းဢွၵ်ႇတေႃ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယူႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ပီ 1962 သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး 7,196 ၵေႃႉယဝ်ႉ။[1]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (9)