ၵျွၵ်ႉၵျီး၊ ဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°19′41″N 96°45′12″E / 18.3281685°N 96.7533299°E / 18.3281685; 96.7533299ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°19′41″N 96°45′12″E / 18.3281685°N 96.7533299°E / 18.3281685; 96.7533299
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  ပႃႇၵိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6.30)

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး (မၢၼ်ႈ: ကျောက်ကြီးမြို့ ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Kyaukgyi) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီးၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၽင်ႇႁွင်ႈၵျွၵ်ႉၵျီး ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈၼႆႉ လဵပ်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈဝဵင်းသေ လႆလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈဝဵင်းၼႆႉ ၵၢႆႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇၽၢႆႇတူၵ်း ႁွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ၼႃႈယၢဝ်း မီး 2 လၵ်း သေ ၼႃႈပွတ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 1/2 လၵ်းသေ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မီး 1217 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။ လင်ႁိူၼ်း တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ မီး မွၵ်ႈ 400 လင်သေ ၸွမ်းလူၺ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ပီ 1953 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး 1489 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႃးယဝ်ႉ။ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး တီႈ ထုင်ႉၶူင်ၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်း မွၵ်ႈ 10 လၵ်းၼၼ်ႉ သွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇတၢင်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈလူင်မူင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယၢၼ် 24 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႇမု တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၵၢၼ် မၢၵ်ႇမုတွင်ႇငူႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇမုတွင်ႇငူႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇမုမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမု ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ မူင်ႇယႂႃႇယဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ လုမ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် ပျီႇတေႃႇသႃႇသေ မီးၶူင်လူင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶူဝ်ၵၢတ်ႇလူင် ဢၼ်ၵၢႆႇဢဝ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တင်းၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵွင်းမူးသူႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈ ၽြႃးၸၢၵ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်းတူၵ်းဝဵင်းၼႆႉ တိူဝ်းၵိုၼ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ပွႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼႆႉ ပဵၼ် ပွႆးလွင်ႈပေးသၢင်ႇဢုပုပ်ႈယဝ်ႉ။ ပွႆးၼၼ်ႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း လိူၼ်သိပ်းသေ သႂ်ႇပႃး ပွႆးၶႄႉၽၢႆးႁိူဝ်း၊ ပွႆးၶႄႉလုၺ်းၼမ်ႉ၊ ပွႆးတိၺွပ်းပဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။[1]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (2)